účetní a poradenská kancelář Liberec

Nabízíme Vám 30 let zkušeností v účetnictví, daních, mzdách,
v zakládání, správě a likvidaci firem.

– vedení účetnictví, daňové evidence;
– zpracování mezd a souvisejících odvodů;
– zpracování a podávání kontrolních hlášení DPH;
– elektronická komunikace s úřady;
– zastupování při jednáních s úřady a kontrolách;
– účetní, ekonomické a organizační poradenství;
– kontrola účetnictví, daňové evidence a dalších agend;
– zpracování ekonomických podkladů a rozborů;
– správa pohledávek a závazků, mediační jednání s věřiteli a dlužníky;
– správa majetku;
– zakládání, správa a likvidace firem, spolků, fundací.

Neztrácejte svůj čas a peníze řešením toho, co pro Vás můžeme vyřídit my.